Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Zdrowie i uroda / Usługi medyczne
<< Poprzednie ogłoszenie

Psychoterapia Wrocław

(Wrocław, Wroclaw, )


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Zapraszamy osoby, które doświadczają:

smutku, poczucia braku sensu życia, uczucia pustki;
żalu po rozstaniu lub utracie bliskiej osoby;
lęku, niepokoju, napięcia w różnych sytuacjach;
wstydu, nieśmiałości, trudności w nawiązywaniu kontaktów;
niskiego poczucia własnej wartości, problemów z samoakceptacją;
bólu lub poczucia choroby, wobec której lekarze rozkładają ręce;
ciągłych konfliktów z innymi ludźmi, również w bliskich relacjach;
niezadowolenia z życia zawodowego;
przemożnej chęci picia alkoholu, mimo szkód i prób kontrolowania spożycia;
są w relacji z osobą nadużywającą alkoholu;
przeżywają kryzys;

lub:

chciałyby lepiej poznać i zrozumieć siebie, zmienić coś w swoim funkcjonowaniu;

Jak pracujemy?

W naszej pracy wyko­rzy­stu­jemy głów­nie metody psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, psy­cho­te­ra­pii Gestalt i psy­cho­te­ra­pii uza­leż­nień. Doraź­nie korzy­stamy rów­nież z narzę­dzi uży­wa­nych w tera­pii poznawczo&#8211;behawioralnej i systemowej.

Są osoby, które potrze­bują wspar­cia, pomocy psychologicznej ( 6-8 spotkań) lub psychotera­pii krót­ko­ter­mi­no­wej, w której skupiamy się na konkretnym problemie klienta (do 30 spotkań). Są też takie trud­no­ści, dla któ­rych pomocna oka­zuje się psychoterapia dłu­go­ter­mi­nowa nastawiona na gruntowną i trwałą przemianę funkcjonowania. Jeśli nato­miast wio­dą­cym pro­ble­mem jest uza­leż­nie­nie, wtedy lecze­nie roz­po­czy­namy wła­śnie od psychoterapii uzależnień.

O zale­ca­nym rodzaju pomocy decy­du­jemy pod­czas kon­sul­ta­cji, na które prze­zna­cza się mak­sy­mal­nie dwa pierw­sze spo­tka­nia z pacjen­tem. Zobo­wią­zu­jemy się do poda­nia zale­ca­nej formy pomocy, wspólnie z klientem osta­tecz­nie decy­dujemy o cza­sie trwa­nia tera­pii. Pod­czas kon­sul­ta­cji usta­lamy słowną umowę, która obej­muje usta­lone cele tera­peu­tyczne a także zasady, jakie będą pano­wały pod­czas spo­tkań, m.in. wyna­gro­dze­nie, czę­sto­tli­wość, czas trwa­nia sesji (50 minut) oraz zasady jej odwoływania.

Szymon Jabłoński

Jestem psychoterapeutą uzależnień. Prowadzę indywidualną i grupową terapię uzależnień i współuzależnienia. Specjalizuję się w terapii uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Prowadzę także psychoterapię osób z syndromem DDA. Zajmuję się także leczeniem uzależnień niechemicznych, takich jak hazard czy uzależnienie od internetu. Moje doświadczenie zawodowe to praca w poradni uzależnień, na oddziale dziennym dla osób z podwójną diagnozą oraz w programie substytucyjnym. Pracuję pod superwizją, obecnie jestem w trakcie szkolenia na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

tel. 667 057 853

http://http://psychoterapia-psycholog-wroclaw.pl/ »


Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Para szuka Pary Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl