Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Serwis Usługi / Transportowe
<< Poprzednie ogłoszenie

Tani międzynarodowy transport chłodniczy owoców i warzyw

(Ul. Senatorska 9, 05-660 Warka |, Warka, )


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Firma Han­dlowa &#8221;PROFIT&#8221; z sie­dzibą w Warce spe­cja­li­zuje się w hur­to­wym expor­cie pol­skich owo­ców i warzyw, a także w kra­jo­wym i mię­dzy naro­do­wym trans­por­cie chłod­ni­czym, głów­nie do Rosji oraz innych kra­jów regionu. Posia­damy doświad­cze­nie i moż­li­wo­ści, aby zapew­nić naszym odbior­com towar naj­wyż­szej jako­ści w kon­ku­ren­cyj­nej cenie. Dostar­czamy na czas w dowolne miej­sce według zamó­wie­nia. Ofe­ru­jemy przede wszyst­kim jabłka, gruszki, kapu­stę białą i pekiń­ską, pomi­dory, mar­chew, buraki a także owoce mięk­kie &#8212; tru­skawki, cze­re­śnie, wiśnie, śliwki, w dowol­nym opa­ko­wa­niu - według zapo­trze­bo­wa­nia klienta.

Na zamó­wie­nie kupu­jemy dla naszych klien­tów owoce i warzywa z Ser­bii, Mace­do­nii, Bośni i Her­ce­go­winy oraz na Węgrzech, gdzie posia­damy sta­łych, spraw­dzo­nych producentów.

Na zaku­piony u nas towar, na życze­nie klien­tów, doko­nu­jemy cało­ścio­wej obsługi expor­to­wej, tj. zapew­niamy kom­plet nie­zbęd­nych doku­men­tów wyma­ga­nych przy expor­cie owo­ców i warzyw do danego kraju oraz dopeł­niamy for­mal­no­ści celnych.

Firma Han­dlowa &#8221;PROFIT&#8221; dys­po­nuje wła­sną flotą trans­por­tową chłod­ni­czą, a także współ­pra­cuje ze spraw­dzo­nymi fir­mami trans­por­to­wymi aby nasze owoce i warzywa doje­chały świeże i na czas do naszych odbiorców.

Zado­wo­le­nie naszych klien­tów zawsze jest dla nas priorytetem.

Zapra­szamy do współpracy!


Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary seks sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl