Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Ogłoszenia Nieruchomości / Działki
<< Poprzednie ogłoszenie

Sprzedam Nieruchomość Gruntową Zabudowaną Gorzów Wlkp., Mickiewicza 37

(Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 37, Gorzów Wielkopolski, )


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mickiewicza 37.

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mickiewicza 37, składająca się z kompleksu 4 działek ewidencyjnych nr 279/2, 282/2, 283/1 i 284/1 o łącznej powierzchni 29 184 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GW1G/00057913/1 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Na nieruchomości znajduje się stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem w postaci budynku dydaktyczno-sanitarnego o powierzchni użytkowej 665,0 m2.

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Uchwała Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr LXXIV/903/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. z późn. zm.) nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako ZP &#8211; zieleń parkowa.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000.000,00 zł brutto (pięć milionów złotych 00/100).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kasie Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu lub przelewem bankowym, w wysokości - 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium winno wpłynąć na konto Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu PKO Bank Polski S.A. nr 23 1020 4027 0000 1402 1007 2009 w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać &#8222;Wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości Stadion LA&#8221;.


Oferty pisemne w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie z opisem "Przetarg Stadion LA w terminie do 22.03.2013 roku do godz. 12:00 w sekretariacie Kanclerza w segmencie "B" budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, pokój 121.

Cena ofertowa musi być równa lub wyższa cenie wywoławczej i podana musi być za pomocą cyfr i słownie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2013 roku o godz. 14:00 w budynku Rektoratu w pok. 115.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, a także do prowadzenia dodatkowych negocjacji, co do ceny przedmiotu przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z zarządzeniem 18/13 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w sprawie "Zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 37" oraz Aneksem nr 1/13, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia, dostępnym na stronie www.awf.poznan.pl

Ogłoszenie dodane: Poniedzialek, 11 Marzec, 2013  14:26Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Para szuka Pary Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl