Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Nauka - Kursy / Lekcje i kursy
<< Poprzednie ogłoszenie

BezpŁatna Szkoła Wied W Rawie Mazowieckiej

(Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, )
  BezpŁatna Szkoła Wied W Rawie Mazowieckiej   BezpŁatna Szkoła Wied W Rawie Mazowieckiej


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Chcesz zyskać nowy kierunek, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, lub otworzyć drzwi do dalszej kariery...

Zapraszamy do naszego nowo otwartego oddziału szkół WIED w Rawie Mazowieckiej.

WSZYSTKIE SZKOŁY SĄ BEZPŁATNE!!!

Dysponujemy bogatą ofertą kierunków

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
------------------------------------

- SZKOŁY POLICEALNE :
---------------------------
* Technik BHP

Istotą pracy Technika BHP, jest nadzorowanie i zapobieganie wypadkom przy pracy, opracowywanie ryzyka zawodowego i instrukcji bezpieczeństwa pracy, korygowanie naruszenia zasad BHP i prowadzenie dokumentacji w zakresie swojej specjalizacji.
Na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunków powiązanych z inżynierią bezpieczeństwa, więc osoby kształcące się w tej dziedzinie bez trudu znajdą satysfakcjonującą pracę

* Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest między innymi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony. Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, urzędach, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona.

* Technik administracji

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

* Technik rachunkowości

Technik rachunkowości może być zatrudniony w:
- działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw,
- w instytucjach finansowych
- w bankach
- w towarzystwach ubezpieczeniowych,
- w urzędach skarbowych etc. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.
Absolwent może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

* Technik informatyk

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej. W dzisiejszych czasach niemal każde przedsiębiorstwo uzależnione jest od systemów komputerowych, stron www, aplikacji internetowych itp. Zdobyta wiedza oraz kwalifikacje pozwolą na podjęcie pracy w firmach z sektora IT lub działach informatycznych zarówno w mniejszych jak i dużych organizacji biznesowych. Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery

* Opiekunka środowiskowa

Do zadań opiekunki środowiskowej należy; udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym
Zawód opiekuna medycznego daje duże możliwości zatrudnienia, absolwenci kierunku znajdują pracę między innymi w:
- ośrodkach pomocy społecznej
- oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej
- zakładach opiekuńczo-leczniczych
- środowiskowy dom samopomocy
- prywatnych/państwowych domach starości
- prowadząc własną prywatną praktykę/ działalność gospodarczą.

* Asystent osoby niepełnosprawnej

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest:
- ułatwianie osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego,
- pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji
- wspieranie osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

* Opiekun w DPS ( dom pomocy społecznej )

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

* Opiekun osoby starszej

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.
Perspektywy zatrudnienia:
- Środowisko domowe podopiecznych,
- Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej
- Dziennych Domach Wsparcia,
- Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej ,
- Instytucjach działających na rzecz osób starszych,
- Oddziałach szpitalnych
- Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Rehabilitacji Leczniczej, Geriatrycznych,
- Hospicjach

* Florysta ( ogrodnik )

Jako florysta możesz pracować w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych, w firmach organizujących imprezy targowe i wystawiennicze oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

* Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, czy zabudowa.
Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w gospodarstwach agroturystycznych, biurach i agencjach turystycznych, hotelach, pensjonatach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

* Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych - jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce

- POLICEALNE SZKOŁY MEDYCZNE:
---------------------------------------
* Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka i€“ odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.
Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach, przedszkolach, salach zabaw, świetlicach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi

* Opiekun medyczny

Absolwenci kierunku po ukończeniu Naszej szkoły mogą pracować w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach leczniczo-pielęgnacyjnych, domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, hospicjach,w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych a także przy świadczeniu usług pielęgnacyjnych u osób prywatnych itp.

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Zapoznaj się z naszą ofertą
na stronie: www.wied.pl
facebook: facebook.com/szkolyWIED

Zapraszamy

Sekretariat
96-200 Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 2
Budynek RAWA MODE
http://www.wied.pl »


Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary seks sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl