Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Nauka - Kursy / Lekcje i kursy
<< Poprzednie ogłoszenie

Rozliczenie zakładu pracy z ZUS w 2012 r . - Szkolenie Gdańsk

(Gdańsk, Gdansk, )


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Program seminarium:
I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE- w 2011r.
1.Ubezpieczenia społeczne:
a) ubezpieczenia społeczne obowiązkowe, dobrowolne,
b) rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń,
c) opłacanie i finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne
d) zmiana wysokości składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lutego 2012 r.
e) ubezpieczenia przedsiębiorców: zawieszenie wykonywania działalności, jedno okienko, interpretacje.
2.Ubezpieczenie zdrowotne:
a) podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
b) zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych i członków rodziny,
c) wysokość i finansowanie składki zdrowotnej.
3.Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe:
a) podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu,
b) zasady różnicowania składki,
c) informacje ZUS IWA
4.Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek:
a) sporządzanie dokumentów za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie,
b) zmiana wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych od 1 stycznia 2012 r.
c) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność ,
d) składniki przychodu pracowników wyłączone z oskładkowania,
e) składniki przychodu zleceniobiorców wyłączone z oskładkowania
f) ograniczenie górnej rocznej podstawy wymiaru składek, korygowanie dokumentów w przypadku przekroczenia 30-krotności,
g) dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
h) zmiana zasad wydawania pracownikom informacji o składkach (ZUS RMUA) od 1 stycznia 2012 r.
i) zmiana okresu przedawnienia należności z tytułu składek od 1 stycznia 2012 r.
j) zmiana okresu przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2012 r.
5.Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych:
a) zasady rozliczania i opłacania składki,
b) stopa procentowa składki,
c) zgłaszanie informacji o okresach pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze (ZUS ZSWA).


II. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa


I. Roszczenia o wypłatę świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego :
&#9642; wynagrodzenie za czas choroby,
&#9642; zasiłek chorobowy,
&#9642; świadczenie rehabilitacyjne,
&#9642; zasiłek macierzyński,
&#9642; zasiłek opiekuńczy ,
z uwzględnieniem:
1. Zmian obowiązujących w okresie przejściowym tj. 2011/2012 w zakresie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego,
2. Dokumentowania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego po zmianach przepisów w zakresie danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych,
3. Zmiany treści formularza ZUS ZLA,
4. Zmiany w prawie do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla nauczycieli akademickich od 1.10.2011.
II. Przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień zaktualizowanego Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) &#8211; wydanie ze stycznia 2012r.
III. Dokumentowanie prawa do świadczeń .
IV. Ustalanie prawa do świadczeń, ich wysokości i okresu wypłaty.
V . Omówienie przypadków braku prawa do świadczeń
V. Zasady kontroli orzekania o niezdolności do pracy oraz kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy
VI. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników
1. wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń
2. okresy, z którego podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana
3. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzeni przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
4. ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
5. waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
6. szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia
7. składniki przysługujące do określonego terminu
8. zmiana wymiaru czasu pracy
9. ustalanie podstawy wymiaru po przerwie w wykonywaniu pracy
* minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2011r. wynosiło 1.386,00 zł Dz.U. z 2010r. Nr 194, poz. 1288
* minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2012r. wynosi 1.500,00 zł Dz.U. z 2011r. Nr 192, poz. 1141


Rozpoczęcie zajęć:
20 marca 2012r. godz. 1000, Gdańsk, sala konferencyjna Hotelu ul. Chmielna 47/52 .
Sekretariat szkolenia rejestruje uczestników w godz. 9.30 &#8211; 10.00.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy pocztą, faksem lub przez Internet.

Koszt szkolenia:
Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 330 zł + 23% Vat.

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych.

Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia znajdującego się na stronie www.soyer.edu.pl

Opłata za szkolenie:
Płatności za uczestnictwo można dokonać przelewem po otrzymaniu faktury w ciągu 7 dni od szkolenia. Fakturę odbierze uczestnik na szkoleniu.

Cena szkolenia obejmuje:
&#8211; 7 godzin zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, materiały do pracy (notes, długopis itp.),
&#8211; obiad, kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Z poważaniem

Edyta Ziemińska-Dąbrowska

Soyer Dom Szkoleń
ul. Różana 2, 05-270 Marki
tel./fax. (22) 781-11-65

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.pl

http://www.soyer.edu.pl »


Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary seks sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl