Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Nauka - Kursy / Lekcje i kursy
<< Poprzednie ogłoszenie

Naliczanie płac w praktyce w 2012 r. - szkolenie Bydgoszcz

(Bydgoszcz, Bydgoszcz, )


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Serdecznie zapraszam Państwa na szkolenie organizowane w Bydgoszczy.

Data: 26 marca 2012 r., godz. 10.00-15.00

Miejsce: Bydgoszcz, Hotel


W czasie szkolenia uczestnicy w pigułce dostaną informacje na temat istotnych zmian w prawie
dla naliczania płac w 2012r.. Wykładowcy - eksperci w dziedzinie naliczania płac przybliżą najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wiele pytań. Celem szkolenia jest nauczenie techniki naliczania wynagrodzeń i naświetlenie kwestii problematycznych w zakresie naliczania wynagrodzeń.

W czasie szkolenia uczą od A do Z jak naliczać płace pracowników, zapłaty z umów cywilnoprawnych, poruszają zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym np. opodatkowania pakietów medycznych. Przedstawiają najnowsze zmiany w prawie oraz wybrane interpretacje organów skarbowych i innych instytucji w zakresie opodatkowania świadczeń w naturze.


Program szkolenia:

1. Zmiany i nowości w płacach i składkach w 2012 roku:
a) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej wpływ na wynagrodzenia,
b) zmiana stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe,
c) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych,
d) dłuższy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
e) zmiana w zasadach wydawania raportu RMUA,
f) roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek,
g) krótszy okres przedawnienia zaległych i nadpłaconych składek ZUS,
h) skrócenie okresu przechowywania kopii dokumentów rozliczeniowych,
i) zmiana kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia .
2. Lista płac w szczególnych przypadkach:
a) zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności,
b) korekta związana z przedwczesnym zaprzestaniem naliczania składek ZUS,
c) korekta listy płac w przypadku nadpłaty wynagrodzenia.
3. Kontrowersje dotyczące wypłaty wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za miesiąc w którym pracownik chorował i nie przepracował ani jednego dnia.
4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia:
a) dodatek za pracę w porze nocnej; zasady ustalania wysokości dodatku,
b) wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru,
c) wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju,
d) dodatek wyrównawczy,
e) odprawy,
f) odszkodowania.
5. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
a) ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
b) wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
c) wpływ przerw w wykonywaniu pracy na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
d) składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
e) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, w tym ustalanie współczynnika do ekwiwalentu po zamianie przepisów o czasie pracy od stycznia 2011 r.
f) zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
g) ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, w tym zmiany w zasadach ustalania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy od lipca 2010 r.
6. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy:
a) ustalanie prawa i wysokość świadczeń chorobowych,
b) okres zasiłkowy i wysokość zasiłku,
c) dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie i obniżenie zasiłku chorobowego o 25%,
d) kody stosowane w orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy,
e) ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
f) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego &#8211; zasady uzupełniania wynagrodzenia,
g) premie, nagrody, dodatki, świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku,
h) podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek &#8211; ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek,
i) wynagrodzenie za czas przestoju w podstawie wymiaru zasiłku,
j) wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku,
k) wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku,
l) ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku,
m) minimalna podstawa wymiaru zasiłku,
n) rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po uznaniu, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy,
o) świadczenie rehabilitacyjne,
p) zasiłek opiekuńczy, z uwzględnieniem systemu pracy zmianowej rodziców,
q) zasiłek macierzyński.
7. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
a) pojęcie normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem kwestii kontrowersyjnych i stanowiska GIP,
b) zasady ustalania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych &#8211; z uwzględnieniem stanowiska GIP.
8. Dokonywanie potrąceń:
a) z wynagrodzenia za pracę,
b) z zasiłków,
c) ze świadczeń z ZFŚS
d) z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
9. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2012r. z uwzględnieniem nowelizacji rozporządzenia składkowego z 2010 r.:
a) przychody zwolnione od składek,
b) pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników,
c) składka na ubezpieczenie zdrowotne,
d) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych &#8211; z uwzględnieniem zwolnień z opłacania składek,
e) świadczenia przysługujące w okresie urlopu wychowawczego i macierzyńskiego a składki ZUS.
10. Zaliczka na podatek dochodowy:
a) przedmiot opodatkowania, dochód, źródła przychodów &#8211; definicje,
b) sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy,
c) kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek &#8211; ulga podatkowa,
d) koszty uzyskania przychodów,
e) autorskie koszty uzyskania przychodów,
f) preferencyjne zasady poboru podatku,
g) przychody zwolnione od podatku,
h) świadczenia na rzecz pracowników,
i) zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych i świadczeń w naturze: opodatkowanie i oskładkowanie różnych świadczeń m.in. pakietów medycznych, imprez integracyjnych, kolacji okolicznościowych, wynajęcia sali gimnastycznej itp.
11. Technika naliczania wynagrodzenia: pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, członka zarządu, członka rady nadzorczej.-warsztat
12. Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o praktykę absolwencką.


Data: 26 marca 2012 r., godz. 10.00-15.00
Miejsce: Bydgoszcz, Hotel


Zgłoszenia przyjmujemy faksem (22) 781-11-65, pocztą, e-mailem.

Koszt szkolenia jednej osoby wynosi - 330 zł + 23% VAT*

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych.

Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia znajdującego się na stronie www.soyer.edu.pl


Cena szkolenia obejmuje:

6 godzin zajęć dydaktycznych,
Autorskie materiały szkoleniowe,
materiały do pracy (notes, długopis itp.),
obiad, kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Płatność po szkoleniu na podstawie faktury w ciągu 7 dni od otrzymania.

Fakturę odbierze uczestnik na szkoleniu.Z poważaniem

Edyta Ziemińska-Dąbrowska

Soyer Dom Szkoleń
ul. Różana 2, 05-270 Marki
tel./fax. (22) 781-11-65

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.plhttp://www.soyer.edu.pl »


Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary seks sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl