Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Nauka - Kursy / Lekcje i kursy
<< Poprzednie ogłoszenie

Kursy - Szkolenia

(Białystok ul. Jurowiecka 33, Białystok, )
Kursy - Szkolenia Kursy - Szkolenia Kursy - Szkolenia Kursy - Szkolenia


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
1).
Kasjer walutowo &#8211; złotowy
Szkolenie akredytowane

Program kursu zakłada opanowanie przez słuchaczy wiadomości teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne do właściwego wykonywania zawodu kasjera walutowego i złotowego. Dotyczy przede wszystkim wszystkich umiejętności rozpoznawania autentyczności waluty PLN i obcej, a także posługiwania się przyrządami niezbędnymi na stanowisku kasjera tj. lupy, testery.

Program kursu obejmuje:
&#61691; Wybrane zagadnienia z prawa dewizowego.
&#61691; Organizacja pracy w kasie.
&#61691; Zabezpieczenia na polskich znakach pieniężnych oraz walucie obcej (EUR, USD, CAD, CHF, DKK, JPY i inne).
&#61691; Rozpoznawanie i postępowanie z fałszywymi znakami pieniężnymi.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Kurs obejmuje: 30 godz. lekc.
Koszt szkolenia &#8211; 700 zł/os.
Zapraszamy!!!

2).

ROZPOZNAWANIE WALUTY - PLN

Celem kursu jest zdobycie umiejętności polegających na rozpoznawaniu i postępowaniu z fałszywymi znakami pieniężnymi. Poznanie techniki druku i zabezpieczenia na banknotach PLN.
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kasjera złotowego. Praktyczne zapoznanie się z zabezpieczeniami w dokumentach publicznych, zarówno autentycznych jak i fałszywych.
Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych polegających na rozpoznawaniu zabezpieczeń znaków pieniężnych banknotów i monet.

Tryb szkolenia : zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Czas trwania : 1 dzień
Koszt szkolenia 1 osoby : 200 zł.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. .wzoru MEN.

3).
PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z INTERNETEM

PROGRAM KURSU:
I Podstawy obsługi komputera w systemie Windows
II Pakiet Ms Office:
&#61692; Microsoft Word
&#61692; Microsoft Excel
&#61692; Microsoft Access
&#61692; Microsoft Power Point
III Internet

Kurs kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia wg wzoru MEN; zgodnego
z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej

Czas trwania &#8211; 30 godz. lekcyjnych

Koszt szkolenia &#8211; 350 zł/os


4).

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Celem kursu jest przekazanie aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie prawa pracy i płac, a także wyposażenie w wiedzę i praktyczne umiejętności w tym zakresie i kompleksowe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowo &#8211; płacowych.
Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia :

&#61692; Prawo pracy w świetle obowiązujących przepisów
&#61692; Obsługa kadrowa firmy
&#61692; Wynagrodzenia za pracę
&#61692; Świadczenia pracownicze
&#61692; Program Symfonia Kadry i Płace
&#61692; Program Płatnik
Czas trwania : 55 godz.
Koszt szkolenia 1 osoby : 700 zł.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. .wzoru MEN.
Zapraszamy!!!!!
5).
Kurs &#8222;Agent Celny&#8221;

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego uprawniającego do prowadzenia agencji celnej oraz zapoznanie z zasadami i zakresem polskiej administracji celnej.
Tematyka kursu jest niezbędna do pracy w agencjach celnych, składach celnych, wolnych obszarach celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych.
RAMOWY PROGRAM KURSU:
I Krajowe i wspólnotowe przepisy celne,
II Przepisy o podatku akcyzowym i VAT,
III Taryfa celna importowa,
IV Dokumenty obowiązujące przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej,
V Wartość celna towarów i warunki dostaw wg Incoterms 2010.
Zajęcia prowadzą wykładowcy i specjaliści z omawianych dziedzin .
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych niezbędnych do ćwiczeń oraz zestaw pytań do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się do wykonywania czynności agenta celnego.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia wg wzoru MEN;
zgodnego z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej
Czas trwania &#8211; 100 godz. lekcyjnych
Koszt szkolenia &#8211; 1350 zł/os
Zapraszamy!!!
6).

Szkolenie &#8222;OBSŁUGA KAS FISKALNYCH&#8221;

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktami prawnymi i rozporządzeniami dotyczącymi kas fiskalnych, obsługą kas , obowiązkami kasjera i transakcjami sprzedaży. Zapoznanie uczestników z budową kasy, trybem pracy i licznikami. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze sprzedażą z klawiszy grup towarowych, a także sprzedaży towarów z cena otwartą i zamkniętą. Sporządzanie modyfikacji i korekt sprzedaży.
Ćwiczenia na kasach typu: SHARP, NOVITUS, DATECS, POSNET, ELZAB
Program szkolenia obejmuje:
&#61692; Zagadnienia ogólne dot. kas fiskalnych
&#61692; Zapoznanie z kasami
&#61692; Nauka sprzedaży na kasie
&#61692; Rodzaje i wykonanie raportów
&#61692; POS ( Point of Sale)- praca z programem komputerowym i drukarką fiskalną
&#61692; Przykładowy dzień pracy z kasą fiskalną i stanowiskiem POS

Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia wg wzoru MEN zgodnego
z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej
Czas trwania &#8211; 10 godz. lekcyjnych
Koszt szkolenia &#8211; 250 zł/os

7).
Kurs &#8222;PROFESJONALNA SEKRETARKA &#8211; ASYSTENTKA DYREKTORA&#8221;
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem.

RAMOWY PROGRAM KURSU:
I Organizacja pracy sekretariatu,
II Kultura i estetyka pracy biurowo &#8211; sekretarskiej,
III Obsługa urządzeń biurowych,
IV Profesjonalna obsługa klienta w sekretariacie,
V Prawo pracy &#8211; elementy niezbędne w pracy sekretarki/asystentki
V Podstawy obsługi komputera ( Word, Excel, Access, Power Point, Internet).
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń .
Kurs kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia wg wzoru MEN
Czas trwania &#8211; 65 godz. lekcyjnych
Koszt szkolenia &#8211; 700 zł/os

8).

Szkolenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Celem kursu jest:
&#61691; zapoznanie się słuchaczy z celem ustawy oraz zasadami jej realizacji;
&#61691; przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy;
&#61691; stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF;
&#61691; współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
&#61691; przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Kurs obejmuje: 6 godz. lekcyjnych.
Koszt szkolenia &#8211; 250 zł/os

9).

Organizujemy szkolenia zamknięte w siedzibie firmy bądź ,, u klienta&#8217;&#8217; dla wydzielonej grupy pracowników w następujących obszarach:

&#8226;Profesjonalna obsługa klienta bezpośrednia i telefoniczna
&#8226;Profesjonalna sekretarka i asystentka
&#8226;Skuteczne wystąpienia publiczne i profesjonalny wizerunek
&#8226;Techniki sprzedaży i pozyskiwanie klienta
&#8226;Finanse dla niefinansistów
&#8226;Zatrudnianie, nagradzanie, karanie, zwalnianie pracowników w świetle przepisów prawa pracy,
&#8226;Profesjonalna sprzedaż,
&#8226;Profesjonalny doradca &#8211; elementy współpracy z klientem
&#8226;Pozyskiwanie klienta,
&#8226;Rozpoznawanie i pokonywanie obiekcji klienta,
&#8226;Przygotowanie, prezentacja i obrona oferty,
&#8226;Komunikacja interpersonalna,
&#8226;Zarządzanie czasem,
&#8226;Trening asertywnosci,
&#8226;Ochrona danych osobowych,
&#8226;Podatek VAT od podstaw w teorii i praktyce,
&#8226;,,Moja Firma&#8217;&#8217; czyli jak krok po kroku zostać przedsiębiorcą
&#8226;Marketing w firmie
&#8226;Telemarketing
&#8226; I inne

Odpłatność za szkolenia oraz kursy zamknięte uzależniona jest od rodzaju grupy, ilości godzin oraz indywidualnych wymogów klienta.

W ramach każdego szkolenia zapewniamy:
&#8226;opiekę merytoryczną trenera,
&#8226;materiały szkoleniowe,
&#8226;serwis kawowy,
&#8226;certyfikat ukończenia szkolenia

10).

Kurs &#8222;Operator Koparki Jednonaczyniowej&#8221;
(Klasa III)

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie nadzorowane jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz. 1263)

Program kursy obejmuje następujące zagadnienia:
&#8226; użytkowanie eksploatacyjne
&#8226; dokumentacja techniczna
&#8226; Bezpieczeństwo i higiena pracy
&#8226; podstawy elektrotechniki
&#8226; silniki spalinowe
&#8226; elementy hydrauliki
&#8226; budowa koparek jednonaczyniowych
&#8226; technologia robót
&#8226; zajęcia praktyczne


Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją IMBiGS. Słuchacze po zdaniu egzaminu uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczce operatora, które są ważne bezterminowo.

Kurs obejmuje: 176 godz. (116h teoria i 60h praktyka)
Koszt szkolenia &#8211; 1600 zł/os

11).

Kurs &#8222;Operator Koparko- Ładowarki&#8221;
(Klasa III)
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie nadzorowane jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz. 1263)

Program kursy obejmuje następujące zagadnienia:
&#8226; użytkowanie eksploatacyjne
&#8226; dokumentacja techniczna
&#8226; Bezpieczeństwo i higiena pracy
&#8226; podstawy elektrotechniki
&#8226; silniki spalinowe
&#8226; elementy hydrauliki
&#8226; budowa koparko- ładowarek
&#8226; technologia robót
&#8226; zajęcia praktyczne


Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją IMBiGS. Słuchacze po zdaniu egzaminu uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczce operatora, które są ważne bezterminowo.

Kurs obejmuje: 176 godz. (116h teoria i 60h praktyka)
Koszt szkolenia &#8211; 1600 zł/os


12).
Kurs &#8222;Operator Walca Drogowego&#8221;
(Klasa III)

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie nadzorowane jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz. 1263)

Program kursy obejmuje następujące zagadnienia:
&#8226; użytkowanie eksploatacyjne
&#8226; dokumentacja techniczna
&#8226; Bezpieczeństwo i higiena pracy
&#8226; podstawy elektrotechniki
&#8226; silniki spalinowe
&#8226; elementy hydrauliki
&#8226; budowa walców drogowych
&#8226; technologia robót
&#8226; zajęcia praktyczne


Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją IMBiGS. Słuchacze po zdaniu egzaminu uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczce operatora, które są ważne bezterminowo.

Kurs obejmuje: 132 godz. (98 h teoria i 34h praktyka)
Koszt szkolenia &#8211; 1600 zł/os


13).
Kurs ''Operator ładowarki jednonaczyniowej''
(Klasa III)

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie nadzorowane jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz. 1263)

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
&#8226; użytkowanie eksploatacyjne
&#8226; dokumentacja techniczna
&#8226; bezpieczeństwo i higiena pracy
&#8226; podstawy elektrotechniki
&#8226; silniki spalinowe
&#8226; elementy hydrauliki
&#8226; budowa ładowarek jednonaczyniowych
&#8226; technologia robót
&#8226; zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją IMBiGS. Słuchacze po zdaniu egzaminu uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczce operatora, które są ważne bezterminowo.

Kurs obejmuje: 176 godz. (116h teoria i 60h praktyka)
Koszt szkolenia &#8211; 1600 zł/os

14).
Kurs &#8222;Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych&#8221;
(Klasa III)

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie nadzorowane jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz. 1263)

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
&#8226; użytkowanie eksploatacyjne
&#8226; dokumentacja techniczna
&#8226; Bezpieczeństwo i higiena pracy
&#8226; podstawy elektrotechniki
&#8226; budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
&#8226; technologia robót
&#8226; zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją IMBiGS. Słuchacze po zdaniu egzaminu uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczce operatora, które są ważne bezterminowo.

Kurs obejmuje: 44 godz. (34h teoria i 10h praktyka)
Koszt szkolenia &#8211; 650 zł/osSzukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Para szuka Pary Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl